25 Apr 2012

Tanah yang tandus


Salam

Jangan terpedaya!

Memang untuk menjadi seorang Unit Trust Consultant atau Perunding Unit Amanah, kita  tidak semestinya perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam di dalam bidang pelaburan saham. Ini kerana, wang pelaburan akan diuruskan oleh pengurus dana profesional yang memang sangat sangat pakar di dalam bidang pelaburan.

Namun begitu, anda dinasihatkan untuk masuk kedalam group yang mengetahui tentang ekonomi kerana terdapat masa-masanya  anda tidak digalalakkan untuk melabur. Allah berfirman


Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu (punah-ranah) sebagai tanah yang tandus. 
(Al-Kahfi 18:8)

Perhatikan Allah menggunakan perkataan “Kami AKAN jadikan”. Ayat ini lebih menggunakan perumpamaan bumi sebagai ekonomi.

Dan di dalam Bibble ada mengatakan

25:20 Tetapi barangkali ada yang bertanya apa yang akan dimakan selama tahun ketujuh pada waktu tanah tidak ditanami dan hasilnya tidak dipungut.

25:21 Dalam tahun keenam TUHAN akan memberkati tanah sehingga hasilnya cukup untuk tiga tahun.

Ayat didalam Bibble mencerikan kita perlu  mengimpan apabila ekonomi kita sedang mempunyai GELEMBUNG  dan tidak digalakkan untuk melabur waktu ekonomi jatuh atau waktu GELEMBUNG itu pecah.

Sebagai Perunding Unit Amanah bagi Public Mutual yang merupakan syarikat unit amanah tersohor di Malaysia, anda didokong oleh pengurus dana telah mencapai prestasi yang sangat cemerlang. Sekiranya anda bersedia untuk masuk ke dalam industri yang dilihat baru setahun jagung ini, boleh hubungi saya, melalui email dfariz@yahoo.com

Makam Si Bongkok.

Mencari sedikit sejarah dan makam Panglima Si (Tok) Bongkok Perjalanan kami untuk cari makam Panglima Tok Bongkok ini, yang dah ...