Utama

Kajian tamadun, ekonomi dan kewangan melalui perumpamaan.

Pakarsaham.com, kam sesawang separa ilmiah, akan cuba membawakan anda beberapa tokoh-tokoh untuk menceritakan
> Sejarah Manusia dalam bentuk perumpamaan.
> Sejarah perpindahan manusia berbentuk perumpamaan daerah.
> Sejarah peperangan di beberapa tempat dalam bentuk perumpamaan..
> Sejarah nama tempat dalam bentuk perumpamaan pada masa tertentu.
> Memahami unsur ekonomi dari sejarah silam.
> Memahami unsur ekonomi sebagai perkara yang berulang.

Sekiranya anda mempunyai artikel untuk dikongsi, sila berhubung dengan dfarizedu@gmail.com. Kami mengeluarkan jurnal separa akademik berbahasa melayu berkenaan perkara-perkara yang memerlukan pemahaman dari sudut perumpamaan terutama dari sudut nama (khas) orang dan nama (khas) tempat dalam ayat-ayat al-Quran, Hadis, Kitab Perjanjian Lama (old testament), Kitab Perjanjian Baru (new testament) dan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh penulis lama.

Perumpamaan dari sudut Kitab Perjanjian Baru dan Lama juga dimasukkan di sini bukan sebab kita mempercayainya seratus peratus tetapi kita juga tidak menolaknya seratus peratus seperti mana kitab-kitab sejarah lama, maka kita mengambilnya dari sudut perumpamaannya sahaja. Adalah lebih susah untuk mengubah perumpamaan kepada perumpamaan lain. Jalan cerita hendaklah selari dalam kisah Islam dan kisah ahli kitab walaupun perumpamaannya tidak terdapat dalam Islam untuk meyakinkan lagi makna perumpamaan yang hendak dikupas.

Walaupun kami hanya separa ilmiah, kami berharap dapat kekal sebagai laman sesawang yang disenarai di google scholar nanti.

Diharap, ini akan memberi kepuasan kepada kedua-dua penulis dan pembaca nanti.

Makam Si Bongkok.

Mencari sedikit sejarah dan makam Panglima Si (Tok) Bongkok Perjalanan kami untuk cari makam Panglima Tok Bongkok ini, yang dah ...