Jurnal

Akan menyebarkan artikel-artikel ilmiah dari pelbagai sumber.

Jurnal ini mempunyai beberapa kelainan antaranya, ilmu dari jurnal ini lebih meluas sesai dengan penggunaan perumpamaan yang jauh lebih meluas maknanya tetapi lebih pendek perumpamaannya.

Adalah dipercayai bahawa orang-orang lama lebih menggunakan perumpamaan apabila ia menulis sebuah sejarah dalam buku-buku mereka. Perumpamaan ini perlu disebar-luaskan.

Perumpamaan juga diambil dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru yang mungkin dari bahasa yang tidak arif bagi orang melayu. Perumpamaan dari sudut nama khas seperti nama orang atau nama tempat itu bolehkah diterjemah dari sesawang yang ada ada menyediakan maksud istilah dari bahasa, sebagai contohnya, Ibrani.


Makam Si Bongkok.

Mencari sedikit sejarah dan makam Panglima Si (Tok) Bongkok Perjalanan kami untuk cari makam Panglima Tok Bongkok ini, yang dah ...